Rada Nadzorcza

Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest doktorem nauk ekonomicznych (tytuł uzyskał na Institut d’Etudes Politiques de Paris), autorem licznych publikacji ekonomicznych i książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości” (1994). W okresie 1990-1993 pracował we Francji w departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych – Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International – gdzie zajmował się reasekuracją oraz ekspansją m.in. na Europę Środkowo-Wschodnią. Po powrocie do Polski doradzał inwestorom zagranicznym wchodzącym na rynek polski lub bezpośrednio zarządzał ich inwestycjami. Między innymi był: dyrektorem finansowym francuskiej sieci dystrybucji Castorama i dyrektorem zarządzającym jej pierwszego supermarketu; dyrektorem finansowym holenderskiej spółki Campina, gdzie prowadził projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A. Zbigniew Nowik obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz OT Port Świnoujście Sp. z o.o.

Ireneusz Miski - Członek Rady Nadzorczej

Daniel Górecki - Sekretarz Rady Nadzorczej

Radca prawny. Absolwent aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim, a następnie aplikacji radcowskiej. Specjalista w zakresie prawa handlowego, a w szczególności prawa spółek i prawa umów. Wspólnik Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych PGNG Górecki Nienartowicz Grodziński z siedzibą we Wrocławiu.
 
W zakresie swojej działalności przede wszystkim zajmuje się obsługą prawną procesów korporacyjnych oraz wszelkich zagadnień związanych z prawem umów. Od wielu lat prowadzi obsługę prawną Grupy Kapitałowej OT Logistics SA. Jako prawnik pracował także między innymi dla: spółek koncernu BOSCH, Banku Współpracy Europejskiej SA, Family Finance SA, H. Cegielski SA, CEFARM-WROCŁAW SA, a także wielu spółek z kapitałem zagranicznym (głównie brytyjskim i niemieckim).
 
Jest członkiem wielu organów spółek handlowych: członkiem rad nadzorczych, członkiem zarządów, bądź też likwidatorem spółek.

Piotr Ambrozowicz - Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Ambrozowicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1996) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki (1999), doktor nauk ekonomicznych. 
 
Doświadczenie zdobywał między innymi jako Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. (2010-2014), Dyrektor Controllingu Grupy Fagor (Hiszpania), Dyrektor Finansowy FagorMastercook (2006-2010), Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Zetkama FAP (2004-2006), Dyrektor Finansowy Skanska Oddział Hydrotest oraz Członek Zarządu Skanska Hydrotest (2002-2004), Dyrektor Finansowy Telefonii Dialog S.A. (2000-2002). Od 2014 r. Pan Piotr Ambrozowicz pełnił funkcję CEO CEE OTTO Polska, wchodzącej w skład OTTO Work Force BV – lidera na europejskim rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ponadto pełnił bądź pełni również funkcję zarządcze bądź nadzorcze w spółkach Industry Personnel Services Sp. z o.o., Finance Care Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o., Energy Sp. z o.o., Work Service Slovakia s.r.o., Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o., Medi Staff Sp. z o.o., Work Service IP Cypr Ltd., IT Kontrakt Sp. z o.o., Sellpro Sp. z o.o., Finance Care Sp. z o.o., Exact Systems Sp. z o.o., People Care Sp. z o.o., OTTO Slovensko s.r.o., OTTO Czech s.r.o., OTTO Workforce Hungary Kft, OT Port Świnoujście Sp. z o.o.
 
Pan Piotr Ambrozowicz posiada szerokie kompetencje i doświadczenie w zakresie rozwoju i wzrostu wartości przedsiębiorstw, restrukturyzacji, nabyć i finansowania firm, a także zarządzania międzynarodowym zespołem personelu.

Karol Bowżyk - Członek Rady Nadzorczej